فرم درخواست نمایندگی و عاملیت پخش محصولات برند لانزا

  تکمیل موارد * دار الزامی است

  نوع فعایت *

  برند هایی که در حال حاضر پخش یا فروش آنها را بر عهده دارید *

  تعداد ویزیتور های فعال در مجموعه شما *

  تعداد وسایل نقلیه توزیع در مجموعه شما *
  ندارمکمتر از ۵ خودرو۵ تا ۱۰ خودرو۱۰ تا ۲۰ خودروبیش از ۲۰ خودرو

  نام شهرها ، شهرستان ها یا استان هایی که فعالیت میکنید *

  اطلاعات تکمیل شده را تایید و تمام مستندات قابل ارائه را دارم *
  تایید میکنم